Our Holiday Lottery Winners Announced!

Category:

Name Prize
1 Kate Mazurchik $500.00
2 Simon Abraham $100.00
3 Sandra Aldona $100.00
4 Robert Storaci $100.00
5 Betsy Atkinson $100.00
6 Hema Contractor $100.00
7 Ellen Sankey $100.00
8 Lyudmila Mochalova $50.00
9 Priscilla Clarke $50.00
10 Vyacheslav Pilipenko $50.00
11 Yevgeniya Lipkovich $50.00
12 Valeriy Gorelikov $50.00
13 Marina Chunitska $50.00
14 Bobir Normuradov $25.00
15 Maya Mekler $25.00
16
Andrey & Yana Govorova
$25.00
17 Anna Zilbershteyn $25.00
18 Olena $25.00
19 Tetyana $25.00
20 Ennesa Tolant $25.00
21 Nadezhda Nersessova $25.00
22 Marianna Greendlinger $25.00
23 Aseel Almualim $25.00
24 Ophelia Petrosyan $25.00
25 Veronika $25.00
26 Simon Bikman $25.00
27 Mikhail Krasnitskiy $25.00
28 Salima Mohammad $25.00
29 Alexei Charov $25.00
30 Faina Belenky $10.00
31 Nina Zhurko $10.00
32 Zhanna Kholod $10.00
33 Anna Samoylenko $10.00
34 Tonia Synytska $10.00
35 Isaak Kagan $10.00
36 Lotty Rizzo $10.00
37 Anna Zheleznyak $10.00
38 David Feldman $10.00
39 Dolly Krasnopolsky $10.00
40 Sofiya Povar $10.00
41 Petr Dyutin $10.00
42 Petro Skalozub $10.00
43 Matvey Tulchinsky $10.00
44 Irina Sapiro $10.00
45 Adelya Gemaldinova $10.00
46 Nazifa Shahtahti $10.00
47 Galina Vasileva $10.00
48 Sharon Meister $10.00
49 Mark Lizhansky $10.00